Prezentacje multimedialne - PowerPoint

Kurs oparty na programie Microsoft OFFicial Academic Course. Przygotowuje do zdania egzaminu Microsoft Certified Application Specjalist (MCAS) z zakresu PowerPoint (egzamin 77-603). Po ukończeniu kursu będziesz potrafił przygotować ciekawą prezentację multimedialną. Certyfikacja MCSA potwierdzi Twoje umiejętności i biegłość w obsłudze oprogramowania biurowego z wykorzystaniem Microsoft PowerPoint. Wymaganie podstawowe umiejętność z zakresu obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP17/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podstawy pracy z prezentacjamiTworzenie nowej prezentacji, praca z szablonami, wstawianie notatek, zarządzanie slajdami
2Praca z tekstem i tabelamiFormatowanie akapitów, znaków, stosowanie list, tworzenie pól tekstowych. Wstawianie tabel do slajdów
3Wykresy, grafika, pliki multimedialneWstawianie i modyfikowanie grafiki, formatowanie obrazów, wstawianie obiektów multimedialnych
4Tworzenie pokazu prezentacjiPrzygotowanie pokazu prezentacji z wykorzystaniem efektów specjalnych

Efekty kształcenia

  • Tworzenie rozbudowanych prezentacji
  • Zwiększenie zainteresowania odbiorcy prezentowanym produktem/usługą/rozwiązaniem
  • Stosowanie elementów graficznych i multimedialnych w prezentacji
  • Wykorzystanie efektów specjalnych w pokazie prezentacji

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo