Pomoc publiczna udzielana przez urzędy pracy - stan prawny na marzec 2011 roku

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych pojęć dotyczących pomocy publicznej, prezentacja najważniejszych aktów prawnych regulujących pomoc publiczną, nabycie umiejętności rozróżniania kategorii pomocy publicznej, poznanie rodzajów pomocy publicznej występującej w projektach, poznanie zasad postępowania w zakresie udzielenia pomocy publicznej, poznanie sposobów dokumentowania pomocy publicznej.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP48/2011
  2. Czas trwania: 7 godzin
  3. Koszt: 420 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 7 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Pomoc publiczna – definicja, formy, kategorie
2Ustawodawstwo unijnego regulujące udzielanie pomocy publicznej przez Urzędy Pracy
3Składanie w Urzędzie Pracy wniosku o udzielenie pomocy publicznej – zagadnienia praktyczne
4Pomoc publiczna udzielana pracodawcom przez Urzędy Pracy – omówienie aktualnych programów pomocowych
5Zwrot pomocy publicznej – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)

Efekty kształcenia

  • Poznanie rodzajów pomocy publicznej
  • Poznanie zasad postępowania w zakresie udzielenia pomocy publicznej
  • Poznanie sposobów dokumentowania pomocy publicznej

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo