Ocena, dobór, diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych kandydatów do pracy

Kurs przeznaczony jest dla pośredników pracy udzielających pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z metodami diagnozowania potencjału i trafnej oceny kompetencji zawodowych kandydatów do pracy.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP44/2011
  2. Czas trwania: 16 godzin
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 2 godziny
  • Ćwiczenia: 14 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Metody oceny kompetencji zawodowychPosługiwania się skutecznymi metodami oceny kompetencji koniecznych na danym stanowisku pracy
2Trafny dobór kandydatów do wymagań stanowiska pracyKonstruowania profilu wymagań stanowiska pracy i adekwatnego profilu optymalnego kandydata na stanowisko pracy
3Metody oceny potencjału zawodowego kandydata do pracyTrafnej oceny potencjału zawodowego kandydata do pracy Oceny optymalnego dla kandydata doboru stanowiska, charakteru pracy
4Metody rozpoznawania oczekiwań pracodawcy wobec pracownika na danym stanowiskuDiagnozowania oczekiwań pracodawcy. Prowadzenia ukierunkowanego wywiadu z pracodawcą

Efekty kształcenia

  • Nabycie kompetencji w zakresie trafnej oceny i doboru kandydatów do pracy
  • Umiejętność trafnego zdiagnozowania potencjału zawodowego kandydata
  • Umiejętność konstruowania profilu kompetencyjnego stanowiska pracy i profilu optymalnego kandydata

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo