Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

CDnia 3 grudnia 2010 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP dnia 23 grudnia 2010 r. i skierowana do publikacji. Zgodnie z jej art. 4 wejdzie ona w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Na przykładzie tej ustawy mamy do czynienia z jedną z największych nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego w całym półwiecznym już okresie jej obowiązywania.

Jak doskonale wiadomo, kodeks postępowania administracyjnego regulujący tzw. powszechne postępowanie administracyjne jest podstawowym narzędziem pracy urzędnika. Koniecznością staje się więc gruntowne zapoznanie funkcjonariuszy administracji publicznej tak samorządowej jak i rządowej z tymi zmianami. Temu celowi służyć będzie proponowane szkolenie.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP42/2011
 2. Czas trwania: 7 godzin
 3. Koszt: 310 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • Wyłączenie pracownika organu
 • Skutki niezałatwienia spraw w terminie
 • Pozycja prawna przedstawiciela strony
 • Wezwania
 • Wszczęcie postępowania
 • Brak właściwości organu
 • Udostępnianie akt
 • Wyznaczanie rozpraw
 • Doręczanie postanowień
 • Umorzenie postępowania
 • Uzupełnienia decyzji
 • Decyzje organu odwoławczego
 • Wznowienie postępowania
 • Dopuszczalność zmiany i uchylenia decyzji
 • Postępowanie skargowo-wnioskowe

Efekty kształcenia

 • Pozyskanie praktycznych umiejętności koniecznych do prawidłowego stosowania przepisów procedury administracyjnej

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo