Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw

Celem kursu jest omówienie wybranych metod międzynarodowej współpracy firm na przykładzie Niemiec i Polski ze wskazaniem na wzajemne uwarunkowania zależności.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP12/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 6 godzin
  • Ćwiczenia: 18 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Formy organizacji przedsiębiorstw
2Otoczenie przedsiębiorstwa mikro i makrootoczenie
3Formy współpracy przedsiębiorstw na przykładzie działań polsko-niemieckich firmWskazanie korzyści i zagrożeń
4Przygotowanie ofert na rynek niemieckiPraktyczne umiejętności

Efekty kształcenia

  • Poznanie struktur i warunków współpracy międzynarodowej firm – szanse i zagrożenia
  • Samodzielne przygotowanie ofert na rynek niemiecki

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo