Menedżer w dobrej formie - jak zadbać o swoją dobrą kondycję psychofizyczną

Narażenie na permanentny stres, to rzeczywistość większości przełożonych. Presja zadań, decyzji, odpowiedzialności robią swoje – narażają osoby pełniące funkcje kierownicze na obciążenia psychiczne i fizjologiczne, których nie da się tak łatwo usunąć krótkimi weekendowymi wypoczynkami (wielu szefów pracuje bez wytchnienia, wykonują swoje zadania kierownicze bez ustanku, nawet wówczas, gdy bliskie osoby organizują im wyjazdy w miejsca bardzo odległe od służbowych).

Ta przypadłość szefów mogłaby by budzić podziw, gdyby nie to, że jest obarczona poważnym ryzykiem – zmęczeniem, wyczerpaniem, utratą satysfakcji, w skrajnych wypadkach wypaleniem. Stąd tak ważne jest, by będąc specjalistą od kierowania ludźmi, być jednocześnie specjalistą od kierowania własną dobrą kondycją psychofizyczną. Zapraszamy na kurs poświęcone temu nader potrzebnemu większości szefów zagadnieniu.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP37/2011
  2. Czas trwania: 8 godzin
  3. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 2 godziny
  • Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Kiedy stres jest dobry, a kiedy zdecydowanie szkodliwy – indywidualne zależności między wyzwaniami a jakością funkcjonowania, indywidualne stresoryRozpoznania własnej, indywidualnej odporności na stres. Rozpoznania własnej krzywej stresu
2Ekologiczne (zdrowe, bezpieczne, zgodne z wartościami i celami osoby) techniki wprawiania się w dobry stan psychofizycznyPobudzania i utrzymywanie dobrego nastroju, pozytywnego nastawienia, poczucia skuteczności i wpływu, Wprawiania się i utrzymania w dobrym stanie psychofizycznym
3Techniki relaksowania się, odprężania, odpoczywaniaRelaksowania się, odpoczywania, odprężania
4Stopień optymizmu / pesymizmu a samopoczucie – ocena własnej postawy życiowej w wymiarze optymizm – pesymizm – możliwe kierunki zmian i rozwoju nastawieńRozpoznania własnego nastawienia w wymiarze pesymizm / optymizm. Przeformułowania osobistych przekonań w celu kierowania dobra forma psychofizyczną

Efekty kształcenia

  • Opanowanie technik utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo