Kurs wyrównawczy z matematyki 2 (dla licealistów)

Celem kursu jest przypomnienie wiedzy matematycznej uzyskanej (a często zapomnianej) w szkole. Przygotowanie do wysłuchania ze zrozumieniem wykładów z przedmiotów matematycznych podczas studiów. Umiejętność wykorzystania tej wiedzy w przedmiotach technicznych czy ekonomicznych. Ułatwienie opanowania materiału egzaminacyjnego z przedmiotów matematycznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP23/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godzin
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Planimetria
  • Przystawanie i podobieństwo figur
  • Trójkąty i wielokąty
  • Twierdzenia: Pitagorasa, Talesa, sinusów, cosinusów i ich zastosowania w rozwiązywaniu zadań
2StereometriaRozwiązywanie zadań dotyczących: stożków, stożków ściętych, walców, wielościanów: prostopadłościanów, ostrosłupów
3Rachunek wektorowyRachunek wektorowy: działania na wektorach, zadania dotyczące wektorów
4Równanie prostej, paraboli, okręguZadania dotyczące prostej, paraboli, okręgu, oraz zadania dotyczące zbioru punktów o pewnych podanych w tych zadaniach własnościach
5Przestrzeń trójwymiarowaElementarne wiadomości dotyczące przestrzeni trójwymiarowej

Efekty kształcenia

  • Przygotowanie studentów do łatwego zrozumienia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów matematycznych
  • Ułatwienie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo