Kurs wyrównawczy z matematyki 1 (dla licealistów)

Celem kursu jest przypomnienie wiedzy matematycznej uzyskanej (a często zapomnianej) w szkole. Przygotowanie do wysłuchania ze zrozumieniem wykładów z przedmiotów matematycznych podczas studiów. Umiejętność wykorzystania tej wiedzy w przedmiotach technicznych czy ekonomicznych. Ułatwienie opanowania materiału egzaminacyjnego z przedmiotów matematycznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP22/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godzin
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Przegląd funkcji elementarnychZnajomość szkicowych wykresów tych funkcji, funkcje odwrotne, monotoniczność funkcji
2Równania i nierówności kwadratoweRozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych
3Funkcje wykładnicze i logarytmiczneWzory dotyczące potęg i logarytmów, rozwiązywanie równań i nierówności wykładniczych i logarytmicznych
4CiągiBadanie monotoniczności ciągów, ciąg arytmetyczny, geometryczny i geometryczny nieskończony (szereg geometryczny)
5Równania i nierówności trygonometryczneTożsamości trygonometryczne, rozwiązywanie równań i nierówności trygonometrycznych

Efekty kształcenia

  • Przygotowanie studentów do łatwego zrozumienia wykładów i ćwiczeń z przedmiotów matematycznych
  • Ułatwienie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo