Kalkulacja cen wyrobów i usług

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się kalkulacją cen lub chcących posiąść taką umiejętność. Daje umiejętność wykorzystania wielu metod kalkulacji. Udział w kursie da przegląd wykorzystywanych metod oraz wskaże najlepsze sposoby na ustalanie cen.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP28/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Ćwiczenia: 8 godzin
  • Projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Klasyfikacja metod kalkulacjiRozróżnianie metod
2Przedstawienie najczęściej wykorzystywanych metod ze wskazaniem ich następstwRozpoznawanie skutków wykorzystywania tradycyjnych metod kalkulacji
3Kalkulacja w Rachunku Activity Based CostingPoznanie metody
4Określanie działań w przedsiębiorstwieTworzenie słownika działań
5Określanie kosztów traconych zasobówUmiejętność określania wartości kosztów zasobów
6Określanie jednostek przeliczeniowych zasobów na koszty działań, i kosztów działań na produkty (usługi)Umiejętność znalezienia jednostek przeliczeniowych
7Praktyczna kalkulacjaCase study, projekty

Efekty kształcenia

  • Umiejętność wyboru metody do kalkulacji i skutki jej zastosowania
  • Praktyczne wykorzystanie omawianych metod
  • Wskazanie na wykorzystanie uzyskanych wyników do zarządzania

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo