Jak sprawić, by innym "chciało się chcieć" - sztuka motywowania i perswazji w praktyce kierowania

Kurs adresowany jest do przełożonych dowolnego szczebla zarządzania. Dostarcza praktycznych odpowiedzi na takie istotne pytania jak: Jak sprawić, by pracownikom "chciało się chcieć" by pracowali tak, jak tego od nich oczekuje pracodawca? Jak ma sobie z tym zadaniem poradzić przełożony, od którego pracodawca oczekuje, że będzie skutecznie motywował swoich podwładnych, zwłaszcza wówczas, gdy ma do dyspozycji jedynie motywatory pozafinansowe? Jak wywierać skuteczny wpływ na podwładnych? Jak przełożony sam ma być zmotywowany?

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP40/2011
  2. Czas trwania: 8 godzin
  3. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 2 godziny
  • Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Co sprawia, że "chce nam się chcieć" – czyli o źródłach, warunkach i psychologicznych regułach gotowości i zapału do działaniaTworzenia warunków do skutecznego motywowania pracowników
2Indywidualne wzorce motywacyjne ludziRozpoznawania i konstruktywnego "wykorzystać" indywidualnych wzorców motywacyjnych do wzbudzania gotowości do działania, rozwoju, doskonalenia, zmiany. Rozpoznawania co pracownika motywuje a co demotywuje. Adekwatnego doboru i stosowania motywatorów
3Jak rozmawiać z pracownikami, by podnosić im chęć do działania, a nie ciśnienie krwi – zasady i taktyki wywierania wpływu, prowadzenia rozmów ukierunkowanych na wzbudzenie u nich motywacji do: zmiany, korekty, utrzymania gotowości, nauczenia się nowych rzeczy, zaniechania zachowań niekorzystnych, samorozwoju itp.Prowadzenia efektywnych rozmów dyscyplinujących, motywujących, instruowania, rozliczania z wykonania Skutecznej perswazji i wpływu osobistego
4Między "dobrą robotą" a wyścigiem szczurów – granice i ograniczenia motywowaniaTworzenia środowiska pracy, klimatu i relacji sprzyjających osiąganiu rezultatów oczekiwanych przez pracodawcę

Efekty kształcenia

  • Zwiększenie efektywności kierowania
  • Rozwinięcie umiejętności efektywnego motywowania

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo