Jak pomnożyć własne oszczędności? Inwestycje na Giełdzie Papierów Wartościowych

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z alternatywnymi możliwościami pomnażania oszczędności oraz wykształcenie umiejętności dokonywania racjonalnych wyborów w odniesieniu do własnych środków finansowych. Omawiane zagadnienia dotyczą inwestycji krótkookresowych jak i – przede wszystkim – inwestowania środków w perspektywie długoterminowej (kilku-, kilkunasto-, a nawet kilkudziesięcioletniej).

W szczególności poruszane są praktyczne kwestie wiążące się z przewidywanym dochodem i ryzykiem inwestycji w: obligacje, akcje, jak również pochodne instrumenty finansowe. Słuchacze poznają również różne rodzaje funduszy inwestycyjnych oraz uzyskają wskazówki, pozwalające na dokonanie trafnych wyborów. Dużo uwagi poświęca się aspektom podejmowania właściwych decyzji dotyczących oszczędzania na własną emeryturę.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP31/2011
  2. Czas trwania: 16 godzin
  3. Koszt: 200 zł (dla studentów WSKiZ), 350 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 6 godzin
  • Ćwiczenia: 6 godzin
  • Projekt: 4 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Instrumenty finansowe: akcje, obligacje, futures, opcje, warranty, miniWIG20, ETFPoznanie charakterystyki podstawowych instrumentów finansowych
2Oczekiwany dochód i ryzyko inwestycji w instrumenty wartościoweOkreślenie dochodu i ryzyka inwestycji w poszczególne instrumenty finansowe
3Dobór instrumentów do portfelaPraktyczna umiejętność doboru instrumentów do portfela ograniczająca ryzyko
4Wskaźniki rynku kapitałowegoInterpretacja wskaźników rynku kapitałowego
5Inwestowanie na rynku kapitałowym w praktyceSkładanie zleceń giełdowych
6Fundusze inwestycyjneOkreślenie ryzyka i spodziewanych dochodów inwestycji w różne fundusze inwestycyjne
7Oszczędzanie na emeryturę – przegląd możliwościPoznanie OFE, IKE, PPE

Efekty kształcenia

  • Zapoznanie z alternatywnymi sposobami inwestycji
  • Umiejętność określania oczekiwanej stopy zwrotu i ryzyka inwestycji
  • Podstawy doboru instrumentów zmniejszających ryzyko
  • Praktyczna umiejętność inwestowania na giełdzie papierów wartościowych – składania zleceń

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo