Inteligencja emocjonalna w praktyce kierowania

Kurs adresowany jest do przełożonych dowolnego szczebla. Poświęcony jest zagadnieniu tyleż intrygującemu, co inspirującemu – inteligencji społecznej i emocjonalnej i ich roli w skuteczności kierowania. Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, jak różne rodzaje inteligencji – racjonalna, emocjonalna i społeczna wpływają na efektywność ich działania i jak ich poziom przekłada się na określone style kierowania czy przywództwa. Szczególnie interesującym elementem może być okazja przyjrzenia się własnemu poziomowi inteligencji społecznej i emocjonalnej na podstawie profesjonalnego kwestionariusza.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP36/2011
  2. Czas trwania: 8 godzin
  3. Koszt: 300 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 2 godziny
  • Ćwiczenia: 6 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Trzy inteligencje w "gabinecie szefa"Adekwatnego i zrównoważonego posługiwania się w kierowaniu inteligencją racjonalną, emocjonalna i społeczną
2Kompetencje społeczne i emocjonalne przywódcy – strategie inteligentnego emocjonalnie kierowania i rozwiązywania problemówInteligentnego emocjonalnie i społecznie rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji w praktyce kierowania
3Indywidualny wskaźnik inteligencji emocjonalnej i społecznejRozeznania stosowanych spontanicznie strategii działania w sytuacjach emocjonalnych i społecznych Rozpoznanie poziomu własnej inteligencji emocjonalnej i społecznej
4Strategie działania inteligentnego społecznie szefa w praktyceStosowania w praktyce inteligentnych emocjonalnie i społecznie strategii, kierowania emocjami własnymi i podwładnych
5Rozwój przywódców "potrójnie inteligentnych" – czyli metody podnoszenia skuteczności działaniaWytyczania kierunków dalszego rozwoju rozwijania sprawności w wymiarze inteligencji emocjonalnej i społecznej

Efekty kształcenia

  • Zwiększenie efektywności kierowania
  • Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej i społecznej w zakresie kierowania

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo