Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Program szkolenia obejmuje omówienie wszystkich karalnych naruszeń dyscypliny finansów publicznych w świetle ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 późn. zm.), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 177, poz. 1240) oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Szkolenie podpowiada także, jak postąpić, jeśli do naruszenia dyscypliny jednak doszło.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP46/2011
  2. Czas trwania: 7 godzin
  3. Koszt: 370 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1System finansów publicznych
2Podstawy prawne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Charakterystyka ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz przepisów wykonawczych
3Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych (charakterystyka czynów)
5Zasady odpowiedzialności
6Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rodzaje. Kompetencje i obowiązki organów oskarżycielskich i orzeczniczych
7Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
8Rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres informacji podlegających wpisowi, konsekwencje wpisu do rejestru, tryb zasięgania informacji)

Efekty kształcenia

  • Orientacja co do egzekwowania należności publicznoprawne, dokonywania wydatków ze środków publicznych, zaciągania i realizowania zobowiązania, udzielania, wykorzystywania i rozliczania dotacji, udzielania koncesji lub zamówień publicznych, prowadzenia sprawozdawczość i inwentaryzacji, aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych
  • Zdobycie wiedzy co do stosowanych instrumentów obrony

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo