Elementy algebry wyższej

Celem kursu jest podanie wiadomości dotyczących rachunku macierzowego, rozwiązywania układów równań liniowych. Określenie liczb zespolonych, oraz działań na tych liczbach. Zastosowanie liczb zespolonych do opisu obrotów na płaszczyźnie oraz w przestrzeni o trzech wymiarach. Przygotowanie do egzaminu z tego przedmiotu.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP25/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 12 godziny
  • Ćwiczenia: 12 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Określenie liczby zespolonej w postaci algebraicznejDziałania na liczbach zespolonych, równania kwadratowe o współczynnikach kwadratowych, wielomiany i ich pierwiastki, zasadnicze twierdzenie algebry, wyliczanie pierwiastków wielomianów (schemat Hornera)
2Postać trygonometryczna liczby zespolonejDziałania na liczbach zespolonych podanych w postaci trygonometrycznej, wykorzystanie postaci trygonometrycznej liczb zespolonych do opisu obrotów na płaszczyźnie i w przestrzeni o trzech wymiarach
3Macierze i wyznacznikiOkreślenie macierzy, działania na macierzach, odwrotna, elementarne równania macierzowe i sposób ich rozwiązywania, wyznacznik, jego własności i sposób jego wyliczania
4Układy równań liniowychRozwiązywanie układów równań, ich klasyfikacja, twierdzenia związane z rozwiązywaniem tych równań

Efekty kształcenia

  • Umiejętność operacji na liczbach zespolonych
  • Łatwiejsze zrozumienie opisu ruchu na ekranie komputera (grafika komputerowa)
  • Do łatwiejszego przyswajania wiedzy z innych przedmiotów ścisłych

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo