Efektywna komunikacja interpersonalna

Celem kursu jest nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się, poznania istoty asertywności oraz zapoznanie z technikami wpływu społecznego.

Adresaci kursu to pracodawcy i pracownicy firm, mediów i instytucji pragnący doskonalić umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu możliwości świadczenia usług wysokiej jakości.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP02/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Konwersatorium: 8 godzin
  • Projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Komunikacja werbalna. Zakłócenia, bariery komunikacyjne. Pułapki językowePoznanie błędów w komunikacji
2Komunikacja niewerbalnaPoznanie mowy ciała i jej znaczenie
3Komunikacja pośrednia i bezpośredniaPrawidłowe prowadzenie rozmów telefonicznych
4Aktywne słuchanie. Przeszkody skutecznego słuchaniaZrozumienie istoty słuchania w komunikacji
5AsertywnośćRozpoznanie zachowań konformistycznych i ich źródeł
6KonformizmRozpoznanie zachowań konformistycznych i ich źródeł
7Manipulacja, psychomanipulacjaObrona przed niepożądanym wpływem społecznym
8SocjotechnikiUświadomienie istnienia socjotechnik

Efekty kształcenia

  • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji społecznej
  • Świadome porozumiewanie się, określające stosunki między ludźmi
  • Radzenie sobie i obrona przed niepożądanym wpływem społecznym

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo