Efektywna komunikacja interpersonalna

Celem kursu jest nabycie umiejętności efektywnego komunikowania się, poznania istoty asertywności oraz zapoznanie z technikami wpływu społecznego.

Adresaci kursu to pracodawcy i pracownicy firm, mediów i instytucji pragnący doskonalić umiejętności komunikacji interpersonalnej w celu możliwości świadczenia usług wysokiej jakości.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP02/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Konwersatorium: 8 godzin
  • Projekt: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Komunikacja werbalna. Zakłócenia, bariery komunikacyjne. Pułapki językowePoznanie błędów w komunikacji
2Komunikacja niewerbalnaPoznanie mowy ciała i jej znaczenie
3Komunikacja pośrednia i bezpośredniaPrawidłowe prowadzenie rozmów telefonicznych
4Aktywne słuchanie. Przeszkody skutecznego słuchaniaZrozumienie istoty słuchania w komunikacji
5AsertywnośćRozpoznanie zachowań konformistycznych i ich źródeł
6KonformizmRozpoznanie zachowań konformistycznych i ich źródeł
7Manipulacja, psychomanipulacjaObrona przed niepożądanym wpływem społecznym
8SocjotechnikiUświadomienie istnienia socjotechnik

Efekty kształcenia

  • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji społecznej
  • Świadome porozumiewanie się, określające stosunki między ludźmi
  • Radzenie sobie i obrona przed niepożądanym wpływem społecznym

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo