Biznes plan i studium wykonalności - metodologia sporządzania

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi aspektami sporządzania biznes planów na potrzeby pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W szczególności – poprzez pracę z wzorami wymaganych dokumentów - słuchacze posiądą praktyczne umiejętności sporządzania biznes planów na potrzeby wniosku kredytowego.

Najwięcej uwagi poświęcone zostanie kluczowym obszarom biznes planów, tj. dotyczącym procedury i przesłanek prognozy przychodów i kosztów oraz dokonywania na tej podstawie oceny ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP30/2011
  2. Czas trwania: 16 godzin
  3. Koszt: 200 zł (dla studentów WSKiZ), 350 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 6 godzin
  • Ćwiczena: 6 godzin
  • Projekt: 4 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Cechy, rodzaje i funkcje biznes planuPoznanie specyfiki biznes planów
2Struktura biznes planu i studium wykonalnościOkreślanie "spisu treści" biznes planu
3Analiza makrootoczenia i mikrootoczenia przedsięwzięciaIdentyfikacja szans i zagrożeń otoczenia
4Analiza wewnętrznego potencjału przedsięwzięciaZnajdowanie sił i słabości projektu
5Plan finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnegoSporządzanie projekcji planu finansowego

Efekty kształcenia

  • Umiejętność sporządzania biznes planu
  • Umiejętność przeprowadzania analizy strategicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Umiejętność prognozowania finansowego

Partnerzy

logo-iupui

Indiana University Purdue University Inidanapolis

Od 2003 r. współpraca w zakresie organizacji cyklicznych Warsztatów Grafiki Komputerowej oraz wymiana naukowa. Czytaj więcej…

logo-lucam

Luqam

We współpracy z firmą konsultingową Luqam uruchomiliśmy szereg nowych kierunków studiów podyplomowych.

logo-poznan

Prezydent Miasta Poznania

Pan Jacek Jaśkowiak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-sejm

Wójt Gminy Suchy Las

Pan Grzegorz Wojtera objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-wlkp

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Pan Marek Woźniak objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

logo-kórnik

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Pan Jerzy Lechnerowski objął patronatem honorowym wakacyjny pobyt dzieci i młodzieży z Nigerii, organizowany przez nasze Centrum Stosunków Polsko-Afrykańskich.

© 2018 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo