Bezpieczeństwo teleinformatyczne instytucji - warsztaty

Bezpieczeństwo teleinformatyczne to inaczej bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych rozpatrywane w odniesieniu do instytucji wykorzystującej lub udostępniającej infrastrukturę teleinformatyczną aby osiągnąć wyznaczone cele.

Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji to ciągły i złożony proces. Proces ten zachodzi w stale zmieniającym się środowisku, przy występowaniu coraz to nowych form zagrożeń i wyzwań dla instytucji, a także przy szybkim postępie technologicznym. Bezpieczeństwo w ujęciu całościowym powinno obejmować aspekt organizacyjny, techniczny i prawny.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnymi zagrożeniami dla informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, przepisami regulującymi kwestie przetwarzania informacji szczególnych w tym przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP51/2011
  2. Czas trwania: 7 godzin
  3. Koszt: 380 zł

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 7 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Dokumentacja Polityki Bezpieczeństwa InformacjiPozna zakres polityki bezpieczeństwa oraz będzie umiał samodzielnie stworzyć dokument
2Zakres PBI i związane z tym normyPozna normy oraz zasady ich stosowania w dokumentacji bezpieczeństwa
3Instrukcje oraz dokumentacja związana z zarządzaniem ochroną w teleinformatycePozna zasady i zakres instrukcji oraz ewidencji systemów i oprogramowanie oraz składników systemów teleinformatycznych

Efekty kształcenia

  • Znajomość zasad tworzenia dokumentacji PBI
  • Znajomość norm oraz dokumentacji dotyczącej zakresu ewidencji i kontroli bezpieczeństwa

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo