Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję Auditorów Wewnętrznych, Specjalistów ds. Jakości, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości odpowiedzialnych w firmie za:

 • przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
 • wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
 • szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu
 • utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością
 • rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia jakości

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP03/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 400 zł (dla studentów WSKiZ), 600 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

 • Wykład: 10 godzin
 • Ćwiczenia: 14 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Merytoryczne podstawy systemu zarządzania jakością (12 godzin)
2Specyfika pracy audytora (4 godziny)
3Praktyczne umiejętności pracy audytora (8 godzin)

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

 • Budowania struktury i wymagań Systemu zarządzania jakością
 • Planowania, przygotowania i prowadzenia auditów wg ISO 19011
 • Tworzenia i oceny dokumentacji systemu jakości
 • Komunikacji podczas auditu

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo