Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w branży spożywczej wg ISO 22000

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić rolę auditora wewnętrznego wg Normy ISO 22000.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP05/2011
  2. Czas trwania: 24 godziny
  3. Koszt: 400 zł (dla studentów WSKiZ), 600 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 16 godzin
  • Ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Struktura i wymagania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 22000
2Przegląd ISO 22000 z punktu widzenia auditora
3Planowanie, przygotowanie i prowadzenie auditów wg ISO 19011
4Tworzenie i ocena dokumentacji systemu jakości
5Kontakt interpersonalny
6Komunikacja podczas auditu

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

  • Budowania struktury i wymagań Systemu zarządzania jakością
  • Planowania, przygotowania i prowadzenia auditów wg ISO 19011
  • Tworzenia i oceny dokumentacji systemu jakości
  • Komunikacji podczas auditu

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo