Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N-18001

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i menadżerów pragnących zdobyć kompetencje Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP oraz osób pełniących funkcje Audytorów Wewnętrznych, Specjalistów ds. BHP.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP06/2011
  2. Czas trwania: 16 godzin
  3. Koszt: 400 zł (dla studentów WSKiZ), 600 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Podstawowe pojęcia dotyczące Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
2Omówienie wymagań systemy zarządzania BHP wg PN-N-180001 i wymagań prawnych w Polsce i UE
3Omówienie identyfikacji zagrożeń ryzyka zawodowego
4Podstawy tworzenia dokumentacji systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
5Omówienie metodyki auditowania
6Inicjowania zadań poza auditowych
7Kontakt interpersonalny
8Komunikacja w audicie

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

  • Tworzenia dokumentacji systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001
  • Inicjowania działań poza auditowych
  • Komunikacji podczas audytu

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo