Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji wg ISO/IEC 27001:2007

Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w budowę oraz funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osób wyznaczonych do przeprowadzania auditów wewnętrznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP07/2011
  2. Czas trwania: 16 godzin
  3. Koszt: 400 zł (dla studentów WSKiZ), 600 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 8 godzin
  • Ćwiczenia: 8 godzin

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursie
1Zarządzanie Ryzykiem w podejściu procesowym
2Struktura i wymagania normy ISO 27001:2007
3Przegląd ISO 27001 z punktu widzenia auditora
4Planowanie, przygotowanie i prowadzenie audytów wg ISO 19011
5Raportowanie i dalsze postępowanie
6Kontakt interpersonalny
7Komunikacja podczas audytu

Efekty kształcenia

Student po takim szkoleniu zdobywa umiejętność:

  • Zarządzania ryzykiem w podejściu procesowym
  • Budowania struktury i wymagań normy ISO 27001:2005
  • Planowania, przygotowania i prowadzenia auditów wg ISO 19011
  • Raportowania i dalszego planowania
  • Komunikacji podczas auditu

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo