Arkusz kalkulacyjny Excel

Kurs oparty na programie Microsoft Official Academic Course. Przygotowuje do zdania egzaminu Microsoft Certified Application Specjalist (MCAS) z zakresu Microsoft EXCEL (2007/2010) (egzamin 77-602). Certyfikacja MCSA potwierdza Twoje umiejętności i biegłość w obsłudze oprogramowania biurowego z wykorzystaniem Microsoft Excel. Wymagania umiejętność podstawowej obsługi komputera.

Informacje dodatkowe

 1. Kod kursu: KP16/2011
 2. Czas trwania: 24 godziny
 3. Koszt: 600 zł

Forma prowadzenia zajęć

 • Ćwiczenia: 24 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Podstawowe zasady pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Tworzenie i zapisywanie skoroszytów
 • Wprowadzanie i edycja danych
 • Pisanie formuł
 • Zmiana szerokości oraz wysokości kolumny i wiersza
 • Ukrywanie kolumn i wierszy
 • Dodawanie, usuwanie kolumn lub wierszy
2Formatowanie skoroszytu
 • Formatowanie liczb i komórek
 • Formatowanie strony
 • Drukowanie strony
3Podstawowe obliczenia
 • Pisanie formuł
 • Odwoływanie się do komórek: adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • Tworzenie nazw komórek i etykiet
4Tworzenie formuł z wykorzystaniem funkcji. Praca z bazami danych
 • Zastosowanie podstawowych funkcji statystycznych, matematycznych, logicznych
5Sortowanie i filtrowanie danych
 • Stosowanie sum pośrednich, filtrowanie danych według różnych kryteriów
6Wykresy i tabele przestawne
 • Prezentowanie danych w postaci graficznej

Efekty kształcenia

 • Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Umiejętność prezentacji danych w postaci graficznej
 • Analiza danych w różnym przekroju
 • Stosowanie funkcji
 • Zarządzanie arkuszami

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo