Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Celem studium jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z podstaw analizy finansowej. W szczególności omawiana jest analiza struktury i dynamiki podstawowych sprawozdań finansowych takich jak: bilans i rachunek zysków i strat. Uzupełnienie analizy struktury i dynamiki stanowi tzw. analiza wskaźnikowa. Podstawowe obszary analizy wskaźnikowej omawiane na kursie to: rentowność, płynność, sprawność zarządzania i zadłużenie. Kurs umożliwia lepiej zrozumieć funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz dokonywać trafniejszego wyboru inwestycji w akcje spółek publicznych.

Informacje dodatkowe

  1. Kod kursu: KP29/2011
  2. Czas trwania: 16 godzin
  3. Koszt: 200 zł (dla studentów WSKiZ), 350 zł (dla pozostałych)

Forma prowadzenia zajęć

  • Wykład: 6 godzin
  • Ćwiczenia: 24 godziny
  • Projekt: 4 godziny

Zagadnienia szczegółowe

L.p.Zagadnienia omawiane na kursieUmiejętność
1Istota, przedmiot i źródła analizy finansowej przedsiębiorstwaZrozumienie znaczenia analizy finansowej przedsiębiorstwa
2Formułowanie wniosków i prezentacja wyników analizy finansowejPoznanie przesłanek pozwalających na pozytywną bądź negatywną ocenę przedsiębiorstwa
3Analiza struktury i dynamiki bilansuWyznaczanie wskaźników struktury i dynamiki bilansu oraz ich ocena
4Analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i stratWyznaczanie wskaźników struktury i dynamiki rachunku zysków i strat oraz ich ocena
5Ocena rentowności przedsiębiorstwaWyznaczanie i interpretowanie wskaźników rentowności
6Ocena płynnościWyznaczanie i interpretowanie wskaźników płynności
7Ocena zadłużenia przedsiębiorstwaWyznaczanie i interpretowanie wskaźników zadłużenia
8Ocena sprawności zarządzania zasobami przedsiębiorstwaWyznaczanie i interpretowanie wskaźników rotacji i cyklów

Efekty kształcenia

  • Zrozumienie istoty i znaczenia analizy finansowej dla przedsiębiorstwa
  • Poznanie sposobów oceny danych finansowych i formułowania wniosków
  • Umiejętność analizy bilansu i rachunku zysków i strat
  • Umiejętność wyznaczania i oceny wskaźników finansowych: rentowności, płynności, zadłużenia, sprawności zarządzania

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo