Akademia CISCO

Akademia Sieci Komputerowych Cisco przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu CCNA (Cisco Certified Network Associate) i uzyskania certyfikatu zawodowego.

Dzięki programowi Akademii Lokalnej Cisco uczestnicy uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedzin:

 • projektowania
 • rozwoju
 • utrzymywania sieci komputerowych

Absolwenci Akademii Cisco stają się specjalistami w dziedzinie sieci komputerowych.

Od marca 2005 wszystkie laboratoria i testy prowadzone są w oparciu o materiały w języku polskim. W programie mogą wziąć udział zarówno studenci i absolwenci WSKiZ, jak również osoby z zewnątrz, spełniające wymagania stawiane przez Akademię.

Założenia programowe

Dzięki programom Akademii Lokalnej CISCO przy WSKiZ uczestnicy uzyskują dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedzin:

 • projektowania
 • rozwoju
 • utrzymywania sieci komputerowych (małych i średnich sieci)

Program Akademii Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do egzaminu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Przystępuje się do niego po zakończeniu programu Akademii.

Cały program składa się z czterech semestrów. Każdy z semestrów trwa około dwóch miesięcy. W normalnym wymiarze poszczególne semestry składają się z 70 godzin zajęć. W przypadku studentów WSKiZ specjalizacji informatyka, pierwszy semestr obejmuje 45 godzin – część materiału realizowana jest w ramach programu studiów obowiązującego w WSKiZ.

Forma zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i konsultacji. Niektóre partie materiału opanowywane są w ramach samokształcenia z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych znajdujących się na serwerze Akademii Lokalnej lub na serwerze CNA.

Centralny serwer edukacyjny CNAMS udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia, zdalne zdawanie przewidzianych w programie kursu testów.

Program ramowy

Semestr I

 1. Podstawowe wiadomości z zakresu budowy i działania komputera.
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych i transmisji danych.
 3. Model odniesienia dla współpracy systemów otwartych – OSI, funkcjonalność poszczególnych warstw oraz architektura TCP/IP.
 4. Architektury sieci lokalnych, protokoły i sprzęt sieciowy.
 5. Charakterystyka mediów transmisyjnych i elementów okablowania strukturalnego.
 6. Elementy projektowania i testowania sieci LAN.
 7. Adresowanie IP i podstawy routingu.

Semestr II

 1. Architektura sieci WAN i urządzenia sieciowe.
 2. Budowa i działanie routerów.
 3. Podstawy konfigurowania routerów.
 4. Adresy IP, maski, rola DNS.
 5. Protokoły routingu.
 6. Analiza błędów, które mogą wystąpić w sieci składającej się z 5 routerów.

Semestr III

 1. Problematyka routingu a model OSI.
 2. Przełączanie w sieci LAN.
 3. Konfigurowanie sieci VLAN.
 4. Projektowanie złożonych sieci LAN.
 5. Analiza przykładowych rozwiązań.
 6. Konfigurowanie routerów pod kątem filtrowania ruchu.
 7. Protokół Novell IPX.
 8. Wybrane problemy zarządzania sieciami komputerowymi.

Semestr IV

 1. Projektowanie sieci WAN.
 2. Protokół PPP.
 3. Zastosowania sieci ISDN w sieci WAN.
 4. Sieci Frame Relay.
 5. Problematyka nadzorowania pracy sieci.
 6. Analiza i rozwiązywanie problemów praktycznych.
 7. Przygotowanie do egzaminu CCNA.

Informacje dodatkowe

Wymagania Akademii Sieci Komputerowych CISCO stawiane uczestnikom: podstawowe umiejętności obsługi komputerów osobistych.

 

© 2019 – Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania  |  Ta strona wykorzystuje: pliki cookie

Tworzenie stron – Newcomo